Kontakt

Adres redakcji:

Tarnowskie Dialogi Naukowe

Stowarzyszenie Projekt Tarnów

Rynek 9, 33-100 Tarnów

e-mail: tdn@op.pl