REDAKCJA

  • Eliza Krzyńska-Nawrocka (redaktor naczelny)
  • Sebastian Bielecki (zastępca redaktora naczelnego)
  • Dawid Solak (sekretarz redakcji)
  • Grzegorz Sokołowski (członek redakcji)